N E W S

 

Artist of the month at Täby kulturhus

During October, Henning Rehnström Ring will display his works as the artist of the month at Täby kulturhus.

Arranged by:
Konstföreningen ART-MICS och Täby kultur.

Opening hours:
1 October - 31 October 2023
Mon-Thursday: 8 am - 20 -pm
Friday 8 am - 6 pm
Saturday-Sunday 11 am - 6 pm
 
 

OPENING: Mikrohistorier at Konstfack

Foto: Maria Jonsson

I utställningen Mikrohistorier* visas verk som arbetats fram under två olika omgångar av den ettåriga kursen Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet som getts på Konstfack i Stockholm. Utifrån ett undersökande av begrepp som arkiv, essä, historia och offentlighet har frågor väckts om konstens bidrag till en bearbetning av det förflutna och våra föreställningar om det.

Välkommen till en utställning med verk av Oda Brekke, Cecilia Dahlbäck, Susanne Ewerlöf, Helena Fogelström, Maria Jonsson, Tora Kirchmeier, Björn Larsson, Ida Lindgren, Rasmus Malm, Alexander Mood, Malin Peter, Åsa Pollfärd, Henning Rehnström Ring, Krystallia Sakellariou, Hanna Werning, Lena Ylipää och Nina Jonsson Qi.

*Mikrohistoria är ett historievetenskapligt angreppssätt som riktar sig mot den förbisedda detaljen, undantaget snarare än regeln, händelser i det alldagliga – allt det som kan visa sig lika betydelsefullt som den “stora” erkända historien. Här studeras vanor och rutiner snarare än överlagda handlingar, bakomliggande mentaliteter snarare än uttalade föreställningar. Intresset ligger i de små, marginaliserade berättelserna, något den delar med många konstnärliga angreppssätt.

Vernissage 
onsdag 16 augusti kl. 17.00 – 20.00
Konstfack, LM Ericssons väg 14, Stockholm
Öppettider 17–21 augusti 2023
veckodagar kl. 10.00 – 18.00
lördag & söndag kl. 12.00 – 16.00

Välkommen!
 
 

New interview by AIO

Film by Kristina Meiton
 
 

Art Inside Out Journal #10-11 now published!

Henning Rehnström, conversation
Art Inside Out Journal, conversation with Henning Rehnström

AIO TEXT by Marit Kapla, Sofia Larsson, Kathinka Lindhe, Petra Johansson, Vytautas Michelkevičius, Maxine Victor, Moi Tran, Henning Rehnström, Kjell Caminha, Paribartana Mohanty, Lars Fridén; AIO SOUND and sound walk by Kjell Caminha & Paribartana Mohanty; AIO FILM by Kristina Meiton; Moi Tran; Henning Rehnström, Paribartana Mohanty; and more.

 

READ MORE

Order an issue from artinsideout [at] regionhalland.se
 
 

Open conversation on art and fragile masculinities with art historian and archeologist Johan Dahlberg

Fyren Kulturhus, 19 November, 12.00 am

>>> FB LINK <<<
 
 

Graalsång at Bryggan, Kungsbacka Konsthall

18-24 , 08.00-20.00
November, 2021 

Här på Bryggan visar Henning Rehnström, filmkonstnär och en av deltagarna i Art Inside Outs residensprojekt Andra koreografier, nya rum, utdrag ur det pågående arbetet med essäfilmen Den nya manlighetens melankoli, Irrfärder i en farlig geografi.

 

Under drygt tre månader har Henning Rehnström bott och arbetat i Kungsbacka, med ett särskilt intresse för de gamla stenformationer – trojaborgar – som återfinns längs kustbandet i Onsalatrakten. Väggen fylls av processbilder, källmaterial, delar av hans projektbibliotek, texter som varit viktiga för skrivprocessen och stillbilder från det framväxande filmmaterialet.

 

Under de tre månaderna som passerat har Rehnström gått in och ut i labyrinten vid Skallanäs, förbundit sig med dess mytologiska historia, genomfört magiska ritualer, utforskat den submarina miljön utanför uddens spets, besökt kaptensgårdar, studerat de forna Onsala-sjöfararnas färdvägar över världshaven, gått igenom arkiv av brev, loggböcker och sånger om sjunkna skepp, kartlagt Onsalahalvön med hjälp av drönare, letat vrakspillror, besökt ett lokalt världsomspännande ordersällskap, spenderat dagar på Onsala kyrkogård där såväl kaptener, lotsar, fyrvaktare, kustroddare liksom traktens utlovade men borttynade framtid ligger begravd.

 

I Sverige finns ca 400 trojaborgar, de stenformationer vars dragningskraft fortfarande lockar in oss i dess kretsgångar. Ingen kan med säkerhet säga vem som byggt dem, i vilket syfte eller vid vilken tidpunkt i historien. Men då de allra flesta ligger utplacerade längs kustbandet över hela landet, finns det mycket som tyder på en koppling till forna tiders sjöfart och kustfolkens bortglömda kulturer. Kanske kan ett sätt att närma sig stenlabyrinterna vara dess funktion som portaler, genom vilka vi själva kan träda in i och bli en del av deras historia. När vi blickar mot historien ser vi blott fragment av spegelskärvor av vår egen livshistoria. När vi träder in i labyrinterna drabbas våra livsöden samman med dem tillhörande människorna som en gång anlade dem.

 

Världen kommer till oss genom våra sinnen, intrycken omformar vår inre värld som i sin tur återuppbygger den fysiska verklighet som våra sinnen sträcker sig mot. Genom labyrinten träder vi på samma gång in i oss själva och ut i världen och blir så för evigt förankrade i dem historier som dunkelt utspelar sig bortom vår existens.  
 
 

Art Inside Out - studio visit

7th June, 2021